Entries by Dương Luyến

Marketing Team Leader

Số lượng: 01 Nơi làm việc: Công ty Cổ phần  Agilead Global – Tầng 11, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Hà Nội Bạn sẽ làm gì: Khám phá insight khách hàng, cập nhật customer avatar các sản phẩm của Học viện Agile (http://hocvienagile.vn/) Xây dựng chiến lược Marketing\truyền thông […]

Chuyên viên tài chính nội bộ

Số lượng: 02 Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Agilead Global – Tầng 11, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Hà Nội Bạn sẽ làm gì: Công việc tài chính: Lập Báo cáo Tài chính Lập Báo cáo Tài chính hợp nhất Tính toán\phân tích các chỉ số tài […]

Chuyên viên phát triển kinh doanh (sales B2B)

Số lượng: 03 Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Agilead Global – Tầng 11, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Hà Nội Bạn sẽ làm gì: Phát triển khách hàng mới  cho các sản phẩm đào tạo của Học viện Agile (https://hocvienagile.com/), Học viện Sophia (https://sophia.edu.vn/) và  Agilearn (https://agilearn.vn/) […]

Digital Marketing Executive

Số lượng: 02 Nơi làm việc: Công ty Cổ phần  Agilead Global – Tầng 11, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Hà Nội Bạn sẽ làm gì: Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital Marketing Theo dõi, phân tích các chỉ số và tối ưu Phát triển […]

React/NodeJS Stack Developer

Số lượng: 03 Nơi làm việc: Công ty Cổ phần  Agilead Global – Tầng 11, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Hà Nội Bạn sẽ làm gì: Phát triển các hệ thống, ứng dụng học tập trực tuyến, quản lý đào tạo của Agilead với nền tảng ReactJS, ReactNative & […]

PHP Developer – 02.2020

Số lượng: 05 Nơi làm việc: Công ty Cổ phần  Agilead Global – Tầng 11, Tòa nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Hà Nội Bạn sẽ làm gì: Phát triển hệ thống học tập trực tuyến trên nền tảng web, mobile app. Tích hợp dịch vụ (moodle, cổng thanh toán online,..) qua API […]