LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔIHƯỚNG DẪN ĐẾN VĂN PHÒNG

Lối lên văn phòng là mặt Ngõ 28 Nguyễn Cơ Thạch, gửi xe trước mặt cafe Nhất Long hoặc hầm H3 (lưu ý hỏi thang lên tòa nhà văn phòng vì có thể nhầm sang toà Chung cư)