THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

CodeGym Việt Nam cần tuyển Chuyên viên Phát triển Phần mềm - Tháng 5/2018

CodeGym, một thành viên của Agilead Global, là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay CodeGym đang phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả…

Học viện Agile tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Bán hàng – Tháng 4/2018

Học viện Agile được thành lập 2015 với các giá trị cốt lõi là hạnh phúc, tình bằng hữu, đổi mới và kỷ luật. Học viện Agile định ví mình là tổ chức tiên phong trong việc nâng tầm năng…

Chuyên viên Phát triển Phần mềm - Tháng 1/2018

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phát triển phần mềm (Software Developer) Số lượng: 1 người Mô tả công việc: Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm phần mềm. Hỗ trợ khách…